One Wadden Sea: Our Heritage. Our Future.

 

2019 markerer tiåret for Vadehavets udpegning som UNESCO Verdensarv. For at fejre dette særlige år arrangerer Vadehavssamfundet et jubilæumsprogram med forskellige regionale og lokale arrangementer og aktiviteter, hvor du har mulighed for at deltage som lokal borger eller besøgende.

#happywaddensea

Jubilæums-cykeltur

Et Vadehav. To hjul. Tre lande.

Jubilæumscykelturen vil være højdepunktet i 10 års jubilæumsfejringen. To cyklistgrupper vil starte i henholdsvis Ho Bugt, Danmark den 18. juni og på Vlieland i Holland den 19. juni. Undervejs på turen vil cyklisterne gøre stop undervejs i forbindelse med lokale fejringer, og være den røde tråd der forbinder alle Vadehavsregionerne. Vores jubilæumscykeltur krydser målstregen den 30. juni i Wilhelmshaven, Tyskland.

Jubilæumscykelturen og afslutningsfejringen er sponsoreret af Miljøministeriet, Det Hollandske ministerium for Landbrug, Natur og Fødevarekvalitet, Det Tyske Forbundsministerium for Miljø, Naturbeskyttelse og Nuklear Sikkerhed, samt Nedersaksens Ministerium for Miljø, Energi, Bygning og Klimabeskyttelse og Den Europæiske Union inden for rammerne af Interreg-projektet PROWAD LINK.