Et nyt videoklip om Verdensarv Vadehavets vidundere er udgivet

I samarbejde med Verdensarv Focal Points, Verdensarv Task Group og vores partnere, har Vadehavssekretariatet udgivet en ny introduktionsvideo for Verdensarv Vadehavet. Det to minutter lange videoklip blev produceret i samarbejde med den velkendte dokumentarist Ruben Smit, og havde premiere søndag d. 4 oktober på Verdensarv Vadehavets facebookside. Videoen præsenterer Vadehavets ”Enestående Universel Betydning” som et kvalificeret verdensarvssted.

Bernard Baerends, som er chefsekretær for Vadehavssekretariatet udtaler: ”Med de fantastiske billeder, som viser Vadehavets økosystems utrolige, vedvarende dynamik og dets fortryllende alsidighed, er jeg overbevidst om, at den nye video vil berøre os alle, og samtidig minde os om vigtigheden i at fortsætte med at arbejde sammen om at bevare dette smukke sted”.

Den indlejrede video (oven over) er også tilgængelig på engelsk, hollandsk og tysk og må bruges af en tredje part på deres hjemmeside med henblik på ikke-kommercielt brug i en redaktionel sammenhæng. Dette betyder, at den ledsagende tekst i hvert fald burde inkludere, at Verdensarv Vadehavet er det største tidevandssystem i verden, hvor naturlige processer fortsætter stort set uforstyrret og strækker sig langs de danske, tyske og hollandske kyster.

Videofilen kan efterspørges af institutioner, som har en professionel eller videnskabelig forbindelse til Vadehavet, eller som har didaktiske mål for øje i henhold til miljøorienterede uddannelser. Skulle dette have Deres interesse, bedes De kontakte CWSS på følgende mail: bostelmann@waddensea-secretariat.org.