Menu

Partnerskabsnetværket: Samarbejdet om Verdensarv Vadehavet

 

Verdensarv Vadehavet er et mangfoldig, dynamisk og ligetil system. Det er også et kompleks, grænsekrydsende område i henhold til dets beskyttelse, administration, forvaltning, antal af involverede interessenter, forskellige sprog og kulturelle baggrunde. De mange organisationer og mennesker, som har interesse i Verdensarv Vadehavet komplimenterer hinanden med ideer, ekspertise, kompetence, initiativer og ressourcer, som danner grundlaget for et stærkt, forenet samfund, fordi vi ved, der er så meget, der kan vindes, når vi arbejder sammen.

Verdensarv Vadehavets partnerskabsnetværks (Partnership Hub) formål er at samle og styrke interessenternes eksisterende færdigheder og erfaringer under én paraply. Dette skal sikre bevarelsen og beskyttelsen af Vadehavet, mens der samtidig sikres en bæredygtig lokal udvikling inden for hele Vadehavets område. I 2018 bad de ansvarlige ministre i det Trilaterale Vadehavssamarbejde, Vadehavets bestyrelse om at udvikle en partnerskabsordning på tværs af Vadehavsregionen (Leeuwarden deklarationen, maj 2018, art. 1+2).

Netværket skal understøtte det trilaterale arbejde i en kollektiv netværkstilgang, som komplementerer hinsides Det Trilaterale Vadehavssamarbejdes (TWSC) ansvarsområder og indsatser ved;

 • At bidrage til beskyttelsen og fremme udvekslingen af Verdensarvsområdets naturforvaltning.
 • At styrke internationalt samarbejde;
 • At aktivere Verdensarv Vadehavets brand;
 • At uddanne og informere om Verdensarv Vadehavet.
 • At udvikle og fremme bæredygtig turisme;
 • At bidrage til en lokal, bæredygtig udvikling af Vadehavsregionen;
 • At tilskynde forskning og undersøgelser, som skal give den nødvendige viden til forvaltningen af Vadehavsregionen.
 • At integrere kulturelle og historiske værdier i forvaltningen af Vadehavsregionen.

Den 30. juni 2019 i Wilhelmshaven, ti år efter udnævnelsen af Vadehavet som et Verdensarvsområde, mødtes repræsentanter fra Det Trilaterale Vadehavsforum, miljø- NGO´er, Vadehavets forskningssektor, samt den danske, tyske og hollandske bæredygtige turismesektor for at underskrive en aftale med det Trilaterale Vadehavssamarbejde om etableringen af et ”Trilateralt samarbejde understøttet af UNESCO Verdensarv Vadehavet (MoU)”. Denne aftale danner således grundlaget for Partnerskabsnetværket.

Desuden fastslår MoU, at det grænsekrydsende samarbejde om Vadehavets beskyttelse, vil blive styrket yderligere under paraplyen Verdensarv Vadehavets brand, og at det trilaterale netværk hinsides regeringssamarbejdet vil fremmes og intensiveres. Det fælles mål er at beskytte verdens største vadehavssystem og at bevare det i fremtiden. Siden underskriftsceremonien i juni 2019, har mange andre repræsentanter også underskrevet erklæringen.

Partnerskabsnetværket er ved at blive etableret under det formålsbestemte ”Operative Team Partnerskabsnetværk” med repræsentanter fra uddannelses-, forsknings- og turismesektoren, offentlig myndighed og Vadehavsforummet inden for rammerne af PROWAD LINK. Med det Trilaterale Verdensarv Vadehav Partnerskabscenter under udarbejdelse i Wilhelmshaven får partnerskabsnetværket et fysisk, fremtidigt hjem fra år 2021.

 

Organisationer, der underskrev aftalen

 • Det Trilaterale Vadehavssamarbejde
 • Det Trilaterale Vadehavsforum
 • Wadden Sea Team miljø- NGO'er
  • BUND e.V.
  • BUND Landesverband Niedersachsen e.V.
  • Danish Society for Nature Conservation
  • Dansk Ornitologisk Forening/ BirdLife Denmark
  • Der Mellumrat e.V.
  • Het Groninger Landschap
  • It Fryske Gea
  • Landschap Noord-Holland
  • Meeresschutzbüro BUND Deutschland e.V.
  • NABU e.V.
  • Natuurmonumenten
  • Niedersächsischer Heimatbund e.V.
  • Schutzstations Wattenmeer e.V.
  • Stichting WAD
  • Vogelbescherming Nederland
  • Waddenvereniging
  • World Wide Fund For Nature Deutschland
 • Turismesektor
  • Destinatiemarketing Holland boven Amsterdam
  • Die Nordsee GmbH
  • Nordsee-Tourismuss-Service GmbH
  • Marketing Groningen
  • Merk Fryslan
  • Ostfriesische Inseln GmbH
  • Ostfriesland Tourismus GmbH
 • Forskningssektor
  • Forskningsudvalg Nationalpark Vadehavet
  • Konsortium Deutsche Meeresforschung e.V.
  • Waddenacademie