Betrokkenheid bij het merk

De kracht van het merk Werelderfgoed Waddenzee ligt erin dat hij het bewustzijn versterkt dat de Waddenzee één geheel is. Het merk Werelderfgoed Waddenzee helpt bij het opbouwen van een wereldwijde reputatie, bij het vergroten van onze gezamenlijke zichtbaarheid, en het stimuleert meer samenwerking en investeringen. We kunnen veel doen, zowel individueel als samen.

Om stakeholders in het Waddengebied in staat te stellen om met het merk Werelderfgoed Waddenzee aan de slag te gaan, heeft de Trilaterale Waddenzee Samenwerking een brand guideline ontwikkeld. Hierin worden de merkfilosofie, onze missie en doelgroepen, evenals mogelijkheden voor betrokkenheid en contactopname voorgesteld. Met dit overzicht willen we het merk toegankelijker maken en de activiteiten van partners en stakeholders ondersteunen die het merk gebruiken en erover communiceren. Daardoor wordt de bekendheid van het Werelderfgoed Waddenzee vergroot en consistente en kwalitatief hoogwaardige communicatie over het hele gebied gewaarborgd.


 

Wat wij doen

Onze belofte aan de wereld

De basisfilosofie van het Werelderfgoedverdrag is 'het erkennen van de mensenlijke interactie met de natuur en van de fundamentele noodzaak om daarbij het onderlinge evenwicht in stand te houden.'

We willen deze missie uitdragen met onze beslissingen en de handelingen die we in de Waddenzee verrichten. Wij geloven dat dit langdurige voordelen kan opleveren voor bezoekers, toeristen, partners, belanghebbenden en het Werelderfgoedgebied dat ons allemaal verbindt.

We nemen onze verantwoordelijkheid voor...

 • Ons wereldwijde erfgoed.
 • Kwaliteit op wereldwijde schaal.

We handelen op integere wijze bij alles wat we doen om...

 • De Waddenzee te beschermen voor toekomstige generaties.
 • Bescherming van Werelderfgoed tot hoofdzaak te maken bij publieke en private sectoren.
 • Wereldwijde verantwoordelijkheid te vertalen naar plaatselijke maatregelen.

Door eensgezindheid zullen we...

 • Samenwerken om tot een intelligent en duurzaam gebruik van het Waddengebied te komen.
 • Samen blijven werken aan natuurbescherming.
 • Ervaring, kennis en ideeën delen om betere communicatie, interactie en saamhorigheid te stimuleren.
 • Trots zijn dat we een gebied hebben waar de natuur uitzonderlijk goed beschermd is.

We nodigen je uit om deze missie te omarmen en die te gebruiken als stimulans voor jouw gedrag. Onze missie draagt er in belangrijke mate aan bij dat we het Werelderfgoed Waddenzee op zijn best kunnen ervaren.


 

Onze doelgroep

Wie we willen bereiken

We richten ons op mensen en op de manier waarop zij het merk Werelderfgoed Waddenzee 'ervaren'. We moeten hen, met het gedachtegoed van ons merk, in hun hart weten te raken.

Bij het nastreven van onze missie werkt Werelderfgoed Waddenzee samen met een groot aantal organisaties in drie landen (Denemarken, Duitsland en Nederland). Deze organisaties zijn allemaal actief in hun eigen regio en hebben hun eigen doelgroep, maar ze hebben met elkaar gemeen dat ze allemaal onderdeel zijn van het Waddengebied en zich inzetten voor de verspreiding van 'het verhaal van de Waddenzee'.

Het doel van Werelderfgoed Waddenzee is om deze kleinere organisaties en bedrijven te voorzien van de middelen om hun doelgroepen te bereiken en op te treden als motivator. Alle bij ons betrokken partijen moeten het gevoel krijgen dat zij onderdeel zijn van een groter plan.

De belangrijkste doelgroepen voor ons merk zijn:

 • Mensen die in het Waddengebied wonen – bewoners
 • Mensen die een bedrijf hebben in het Waddengebied – ondernemers
 • Mensen die in het Waddengebied werken – werkenden
 • Mensen die het Waddengebied bezoeken – bezoekers
 • Mensen met een leidende rol in gemeenschappen en organisaties – partners
 • Mensen die werken aan de bescherming en het behoud van het Werelderfgoed – beschermers

Het is belangrijk dat deze doelgroepen zich kunnen identificeren met de waarden van het merk Werelderfgoed Waddenzee. Zij zijn degenen die de waarden van ons merk delen met toekomstige generaties om:

 • Bewustwording te kweken voor de bescherming en het behoud van de Werelderfgoedstatus.
 • Zich duidelijk te identificeren met het karakter van Werelderfgoed Waddenzee.
 • Onze merkwaarden uit te dragen.
 • De perceptie van het bredere publiek over wie wij zijn en wat wij doen continu te verbeteren.
 • Te zorgen voor een sterke, visueel gecoördineerde aanpak.

 

Jij en wij

Samenkomen

We nodigen je uit onze missie te delen. Samen kunnen we leren over de uitdagingen en kansen van Werelderfgoed Waddenzee, anderen daarover vertellen en een verschil maken. Of je nu een kleine of middelgrote onderneming bent, een lokale overheid, een nationaal park, natuurorganisatie of een particulier: laten we de handen ineenslaan!

We kunnen veel doen, zowel afzonderlijk als samen. Als je graag betrokken wilt zijn bij Werelderfgoed Waddenzee, biedt deze website de middelen om het verhaal van Werelderfgoed Waddenzee over te brengen op jouw eigen doelgroepen.

 

Contactpersoonen Stakeholder Engagement

Neem rechtstreeks contact op met onze lokale vestigingen als je meer informatie wilt over de mogelijkheden voor co-branding.

Nederland
Sjon de Haan
Coördinator Waddenzee Werelderfgoed
Huis voor de Wadden
Ruiterskwartier 121 A
8911 BS Leeuwarden
Tel: +31 619 712 309
Email: j.h.dehaan@minlnv.nl

Denemarken
Anne Husum Marboe
Nationalpark Vadehavet – The Wadden Sea National Park
Havnebyvej 30
6792 Rømø – Denmark
Office: +45 72 54 36 51
Tel: +45 20 92 35 23
Email: anhma@danmarksnationalparker.dk

Duitsland: Hamburg
Janne Lieven
Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA)
Neuenfelder Straße 19
D-21109 Hamburg

Tel: +49 40 428 40 2457
Email: janne.lieven@bue.hamburg.de

Duitsland: Nedersaksen
Astrid Martin
Nationalparkverwaltung „Niedersächsisches Wattenmeer“
Virchowstr. 1
D - 26382 Wilhelmshaven
Tel: + 49 4421 911 294
Email: astrid.martin@nlpvw.niedersachsen.de

Duitsland: Sleeswijk-Holstein
Martin Rimmler
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN)
Schlossgarten 1
D-25832 Tönning
Tel: + 49 4861 616 35
Email: martin.rimmler@lkn.landsh.de

Trilateral
Anja Domnick
Common Wadden Sea Secretariat
Virchowstr. 1, D-26382 Wilhelmshaven
domnick@waddensea-secretariat.org
Tel: +49 4421 9108 24
waddensea-worldheritage.org


 

Merkcontent

Gebruiksklaar

Onze missie is samenwerken om de bestemming Waddenzee op een duurzame wijze te beschermen en te ontwikkelen. Ter ondersteuning van de activiteiten van degenen die interactie willen hebben met of willen communiceren over het merk Werelderfgoed Waddenzee, hebben we een pakket gebruiksklare content gemaakt voor internet en media. Wij willen ervoor zorgen dat zij volledig ondersteund worden bij het delen van Werelderfgoed Waddenzee-content op een manier die overal consistent en relevant is en dat zij weten waar ze terecht kunnen voor hulp en advies.

Onze bibliotheek biedt royaltyvrije content waar iedereen die materiaal produceert met informatie over het Werelderfgoed Waddenzee gebruik van kan maken. Samen kunnen we de wereld laten zien dat het Waddengebied de moeite van het beleven waard is en onze bescherming nodig heeft.

 


De leidraad voor het merk en de inhoudspool zijn ontwikkeld in het kader van het Interreg-project “PROWAD Link – Protect & Prosper”. Het project van 2018-2022 had tot doel de potentie van enkele natuurgebieden in de landen rond de Noordzee te gaan benutten voor het stimuleren van werkgelegenheid en duurzame ontwikkeling. Met het oog daarop werkten we samen met het midden- en kleinbedrijf (mkb) aan de ontwikkeling van de natuur als merk. Het doel was voordelen creëren voor zowel het mkb als voor de kwaliteit van de natuur. Partners in project kwamen uit natuurgebieden in Denemarken, Duitsland, Nederland (Waddenzee), Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. De 15 partners maakten gebruik van het concept van de “nature-business-benefit-cycle” om nieuwe duurzame producten en aanbod te ontwikkelen in de Waddenzee regio’s (DK, D en NL), het Geirangerfjord (NO) en de Wash & North Norfolk Coast (UK). Hierbij werkten ze nauw samen met geïnteresseerde mkb-bedrijven. Het driejarige project werd gefinancierd en uitgevoerd onder prioriteit 1 “slimme groei” van het interreg Noordzee programma. Het programma werd gefinancierd dor het Europese Regionale Ontwikkelingsfonds (ERDF) van de Europese unie.