Christine Wijshake en Marre Walter, directeuren Beheerautoriteit Waddenzee

Christine Wijshake en Marre Walter worden per 1 maart 2020 benoemd als respectievelijk directeur Bestuur en directeur Beheer van de Beheerautoriteit Waddenzee bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Mevrouw C. (Christine) Wijshake is sinds 2007 eigenaar van Gewoon Wijs. Een bureau voor interim-management en coaching. Vanuit haar eigen bedrijf heeft Christine vele projecten geleid en organisaties begeleid. Zij was tot 1 januari 2020 betrokken als projectleider bij het samenwerkingsverband ‘Natuer mei de Mienskip’ in Fryslân. Christine: “Ik zie er naar uit om samen met Marre en alle betrokken partijen in de Waddenzee bij te dragen aan het verder verbeteren en versterken van de samenhang in het beheer”.

Mevrouw drs. M.E. (Marre) Walter is sinds 2012 mede-eigenaar van veranderpartners B.V. Een bureau voor interim-management, organisatieadvies en coaching. Vanuit haar eigen bedrijf heeft Marre diverse projecten begeleid. Zij was tot 1 januari 2020 waarnemend directeur van het Waddenfonds. Marre: “Graag zet ik samen met Christine in op het bundelen van de krachten van alle betrokkenen om samen te zorgen voor het versterken van het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee.”  

De Beheerautoriteit Waddenzee – al aangekondigd in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst”- is door de ministers van LNV en IenW samen met de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen opgericht. Zij zijn ook de opdrachtgevers van de twee directeuren. Doel van de Beheerautoriteit is om te komen tot een beter samenhangend en afgestemd beheer van het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee op het gebied van natuur-, vis- en waterbeheer. We zetten daarvoor in op het versterken van de samenwerking tussen alle betrokken partijen. Er wordt samen met de beheerders een integraal beheerplan opgesteld en uitgevoerd.

De Beheerautoriteit Waddenzee maakt deel uit van de nieuwe governance met betrekking tot beleid en beheer van het Waddengebied. De directeuren gaan leiding geven aan een compacte eenheid die gevestigd is in Leeuwarden.

Bron: Rijksoverheid

Thema
Gebied