Menu
5th August, 2019

Code of conduct for use of drones in the Dutch Wadden Sea area

This digital leaflet wants to raise the awareness of drone operators for the special values of the Dutch Wadden Sea World Heritage area.

8th July, 2019

All information on Wadden Sea navigation clearly bundled in one app

Rijkswaterstaat has bundled all available information about tides, wave heights, water levels, water depths, buoy positions and current data from the Wadden Sea in the RiverGuide Recreant app. Thanks to this update, sailors on the Wadden Sea can reach relevant information faster.

8th July, 2019

Nieuwe governance structuur voor Nederlandse Waddenzee

Voorgestelde wijziging van de governance structuur moet de coördinatie zowel van het Waddenbeleid als van het Waddenbeheer versterken.

24th June, 2019

Is hete zomer voorbode voor ecosysteemverandering Waddenzee?

In het jaarboek ‘Wadden in Beeld’ hebben de verschillende beheerorganisaties de meest opvallende ontwikkelingen in het Waddengebied in 2018 in beeld gebracht. Met name de hete droge zomer zorgde voor een aantal opmerkelijke trends.

21.06.2019

World Heritage Weeks in the Dutch Wadden Sea Region

Learn to navigate like sailors of the past. Look for oysters together with a professional fisherman. Or prepare delicious food from seaweed.

29.06.2019

Day of the Wadden Sea 2019

On Saturday 29 and Sunday 30 June we celebrate 10 years Wadden Sea World Heritage during the Day of the Wadden Sea.

17th May, 2019

Pedal for the Wadden Sea: Transboundary bike tour in June celebrates 10th anniversary of World Heritage designation

“One Wadden Sea. Two wheels. Three countries.” is the slogan of a unique bike tour that will take place from 18 to 30 June 2019 in the Wadden Sea World Heritage Destination.

23rd April, 2019

Duurzaam schip bezoekt Werelderfgoed Waddenzee

De gezamenlijke beheerders in het Waddengebied heten vandaag, vanaf Terschelling, het Franse schip de Energy Observer van harte welkom in de Waddenzee.

5th April, 2019

Marketing associations of the Dutch Wadden Sea region launch joint "Visit Wadden" campaign

On 4 April, the new Dutch campaign "Visit Wadden" was officially launched during the well-attended symposium "Wij, Waddenzee Werelderfgoed".

18.06.2019

Anniversary Bike Tour 2019

The Anniversary Bike Tour will be the highlight of the 10th anniversary celebrations. Two cyclist groups will start on 18 June in Ho Bugt, Denmark, and on 19 June on Vlieland, Netherlands.