UNESCOs program for verdensarv og bæredygtig turisme

UNESCOs program for verdensarv og bæredygtig turisme repræsenterer en ny tilgang baseret på dialog og samarbejde med interessenter, hvor planlægning af turisme og forvaltning af kultur- og naturarv er integreret på destinationsniveau, de naturlige og kulturelle aktiver bliver værdsat og beskyttet, og en bæredygtig turisme udviklet.

Det Trilaterale Vadehavssamarbejde deltager i programmet og har allerede indført en strategi for bæredygtig turisme for destinationen Verdensarv Vadehavet. Herudover præsenterer Verdensarv Vadehavet sig selv som medudstiller af Verdensarvscentret ved rejsemessen ITB i Berlin.